آداب الصلوة ـ آداب نماز

کد خبر: 60472 تاریخ انتشار: 1400/11/18
نمایش: 977
اخبار
مقاله اول از فصل يازدهم: در بيان دواي هرزه گردي خيال

نکات کليدي مقاله اول از فصل يازدهم: در بيان دواي هرزه گردي خيال
 

طريق عمده رام نمودن قوه خيال عمل نمودن به خلاف است. و آن چنان است که انسان در وقت نماز خود را مهيا کند که حفظ خيال در نماز کند و آن را حبس در عمل نمايد و به مجرد اين که بخواهد از چنگ انسان فرار کند آن را استرجاع نمايد و در هر يک از حرکات و سکنات و اذکار و اعمال نماز ملتفت حال آن باشد و از حال آن تفتيش نمايد و نگذارد سر خود باشد.
عمده در اين باب حس احتياج است که آن درما کمتر است؛ قلب ما باور نکرده است که سرمايه سعادت عالم آخرت و وسيله زندگاني روزگارهاي غيرمتناهي نماز است.
بنابراين از وظايف بزرگ سالک الى اللَّه و مجاهد فى سبيل اللَّه آن است که در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به نفس بکلّى دست کشد و جبلّتاً متوجّه به مسبّب الاسباب و فطرتاً متعلّق به مبدأ المبادى گردد، و از آن وجود مقدس عصمت و حفظ طلب کند و به دست‏گيرىِ آن ذات اقدس اعتماد کند و در خلوات تضرّع به حضرتش ببرد و اصلاح حالش را با کمال جدّيّت در طلب بخواهد که جز ذات مقدّس او پناهى نيست.

 

مقاله اول از فصل يازدهم (دانلود)

 

افزودن دیدگاه