مسابقات

مسابقه کتابخوانی در مکتب حاج قاسم (فرم مسابقه   و   فایل کتاب)
مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم (فرم مسابقه   و   فایل کتاب)
مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب (فرم مسابقه   و   فایل کتاب)
مسابقه ویژه فرزندان همکاران دانشگاهی با موضوع بعثت پیامبر اکرم (ص) (فرم مسابقه)

مسابقه عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی- اسلامی (فایل کتاب)
مسابقه آداب نماز
مسابقه همنام گل‌های بهاری 
(فرم مسابقه   و   فایل کتاب)