مؤسس و مسئول اندیشکده

موسس و مسئول اندیشکده راهبردی زیست فناوری؛ راهبرد بهبود سلامت، سبک زندگی و توسعه اقتصادی، آقای دکتر گرشاسب ریگی، عضو هیأت علمی گروه ژنتیک دانشکده علوم پایه می‌باشند.
 
آدرس صفحه شخصی:          https://sku.ac.ir/~rigi