منشور بسیج کارکنان

منشوربسیج کارکنان


*تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود . ( امام خمینی (ره) )*

بحول و قوه الهی ، در راستای تحقق فرمان تاریخی امام راحل مان مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفان و تصویب وظایف و ماموریتهای نیروی مقاومت بسیج بفرمان رهبر معظم انقلاب فرمانده کل قوا در ۱۹ ماده و ۵ تبصره ، مورخ ۵/۹/۶۹ به ستاد فرماندهی کل قوا برای اجرا در سراسر کشور و گسترش آن از طریق سلسله مراتب تشکیلاتی تا عمق جامعه ( مساجد ،مدارس ،ادارات و...) ابلاغ شد تا شاهد شکوفائی ،رشد، بالندگی و نیل به اهداف و آرمانهای بلند الهی اسلامی باشیم .

و در شرایط کنونی وظیفه بسیج را چنین ترسیم می نمایند :

((دفاع از جمهوری اسلامی، اولین، مقدسترین و واجب ترین وظیفه بسیج است))

بسیج این نهضت عظیم خداوندی و یادگار بی بدیل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، کانون جوشان و مناسب ترین بستر برای حضور و مشارکت آحاد مردم در دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است.

بسیج که هدایت گر و توسعه دهنده فرهنگ و تفکر بسیجی در سراسر میهن اسلامی و مروج الهام بخش آن در جهان اسلام می باشند دارای هدف راهبردی و رسالت عظیم بشرح ذیل است.

کسب آن اعتبار عظیم و تحقق این تکلیف الهی و بزرگ ، مسئولیت حفظ و تحکیم ارزشهای اسلامی و اعتلای تفکر بسیجی را بر دوش یکایک رهپویان سنگینی می کند که مشتمل بر موارد ذیل است:

رسالت عظیم بسیج :


۱- تشکیل ارتش ۲۰ و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن

۲- ترویج فرهنگ بسیجی ، تقویت و پاسداری از هویت دینی و ملی

۳- کمک به حفظ وحدت و انسجام ملی و هدایت افکار عمومی در راستای اهداف عالیه نظام

۴- تربیت و معرفی الگوهای علوی و فاطمی با قدرت اثر گذاری مثبت بر فرهنگ عمومی کشور

۵- کمک به افزایش کارآمدی نظام و تقویت و تثبیت آن

۶- مشارکت در سازندگی و توسعه مادی و معنوی کشور

نیروی مقاومت بسیج برای انجام رسالت عظیم خود پیروی از مقام معظم رهبری را بعنوان ولی فقیه و فرمانده معظم کل قوا برخود فرض دانسته و در مقابل معظم له این نیرو پاسخگو می باشد .