عضویت

همكاران گرامي كه درخواست عضويت در كانون بسيج اساتيد دانشگاه شهرکرد رادارند فايل پيوست را تكميل نموده و در اتوماسیون اداری دانشگاه به کارتابل بسیج اساتید ارسال نمایند تا نسبت به تكميل مراحل اداري مربوطه اقدام مقتضي صورت پذيرد.

دانلود