وظایف و ماموریت‌ها

ماموريت پايگاههاي مقاومت : جذب و آموزش آحاد مردم وحفظ و انسجام نيروهای بسیجی در قالب گروههاي مقاومت به منظور دفاع از كوي وبرزن در مواقع بحران و حوادث غير مترقبه انجام ماموريتها محوله با هماهنگي رده بالاتر .

*((وظايف پایگاههای مقاومت بسیج ))*

· بکارگیری نیروهای بسیجی در عرصه های جذب و پذيرش و آموزش

· سازماندهي اعضاي بسيج از طريق ايجاد گردانهاي عاشورا و گروههاي مقاومت

· آماده سازی حداقل ابزار و تجهیزات ماموریتی وکمک به دولت در امر سازندگی

· تشكيل كلاسهاي عقيدتي ، سياسي ، نظامي ، امداد و نجات ، امر به معروف

· انجام امور امداد و كمك رساني در مواقع ضروري (دفاع غير نظامي ، پشتيباني)

· فراخواني نيروهاي بسيجي جهت بكارگيري در ماموريتها و دفاع از كوي و برزن

· حفظ وانسجام نيروها از طريق شركت در مانورها و اردوها و بازديدها

· برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف اعم از اعياد و ايام عزاداری

حفظ ارتقاء روحيه بسيجي و اخلاق اسلامي با انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي