معرفی

گره‌هاي كشور به دست اساتيد بسيجي باز مي شوند

تاكيد رهبر معظم انقلاب بر لزوم درگير شدن دانشگاه با مسائل كشور

 رهبر معظم انقلاب اسلامي در خردادماه 97 در ديدار صدها نفر از استادان، اعضاي هيأت‌هاي علمي و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراكز علمي، بر «لزوم درگير شدن دانشگاه با مسائل كشور» تأكيد و خاطرنشان كردند كه مشكلات امروز و فرداي كشور بايد عالمانه حل شود، زيرا مواجهه‌ غيرعلمي و غيرمدبرانه با مشكلات موجب پيچيده و افزون شدن آن‌ها خواهد شد.
رويكرد جديد بسيج اساتيد ايجاد نهضت و جنبش انقلابي استادي و عبور از نظام بوروكراتيك علم براي اجتماعي‌سازي علم مي باشد كه در جهت  حل مشكلات مردم و مسائل ملّي، منطقه‌اي و محلّي خواهد بودوظرفيت‌هاي علمي بسيار خوبي در دانشگاه ها وجود دارد كه بايد در خدمت توليد كشور قرار گيرد. استادان بسيجي مي توانند با اجتهاد منطقه اي و در نظر گفتن محورهاي توسعه در استان نسبت به حلّ معضلات ملّي و محلّي كمك كنند.