مسئول کانون

در حال حاضر آقای دکتر محمد غلامي بابادگاني عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی مسئولیت کانون بسیج اساتید دانشگاه شهرکرد را به عهده دارند.