برنامه‌های اندیشکده

برنامه اندیشکده راهبردی منابع آب چهارمحال و بختیاری
 

این برنامه با حضور فعالان حوضه آب استان با همکاری اتاق بازرگانی شهرکرد هر دو هفته یکبار جلساتی به صورت زیر برگزار می‌کند. این جلسات ماهانه برگزار می‌گردد.

  1. نقش استان چهارمحال و بختیاری در تامین آب استان‌های پایین‌دست
  2. میزان مشارکت استان‌های ذینفع از سرچشمه زاینده‌رود و کارون در حفظ و نگهداری حوضه‌های مربوطه در بالادست
  3. نقش انتقال‌های آب بین‌حوضه‌ای در از بین رفتن منابع آب و خطر خشکی آن
  4. نقش انتقال آب بین‌حوضه‌ای در مهاجرت و ترک روستاها
  5. اثر سدها بر منابع و ذخایر آب
  6. بررسی اثر احداث سد در استان چهارمحال و بختیاری در تغییر اقلیم و خشکی هوا
  7. نقش و اثر تغییرات کاربری اراضی و جنگل‌تراشی‌ها بر ذخایر آبی استان
  8. نقش سمن‌ها و ان‌جی‌او ها در آگاهی‌رسانی به مردم در حفظ حوضه‌های آبخیز
  9. اثر تونل‌های گلاب و بهشت‌آباد در زندگی مردم استان چهارمحال و بختیاری
  10. علل محرومیت استان چهارمحال و بختیاری با وجود منابع آبی و منابع طبیعی خدادادی