برگزاري مرحله دوم رزمايش خود حفاظتي ادارات در دانشگاه شهرکرد

کد خبر: 20373 تاریخ انتشار: 1399/11/21
نمایش: 45
اخبار
به همت پايگاه بسيج کارکنان دانشگاه شهرکرد و با حضور کارکنان برادر عضو بسيج دانشگاه شهرکرد، مرحله دوم رزمايش خود حفاظتي ادارات در اين دانشگاه همزمان با ساير ادارات استان برگزار شد.


روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399، همزمان با برگزاري مرحله دوم رزمايش خود حفاظتي ادارات با موضوع آمادگي کارکنان سازمان‌ها، نهادها و ادارات جهت حفاظت از اداره محل فعاليت، به همت پايگاه بسيج کارکنان دانشگاه شهرکرد و با حضور کارکنان برادر عضو بسيج دانشگاه شهرکرد، مانور خود حفاظتي نيز در دانشگاه برگزار شد.

افزودن دیدگاه