ديدار نوروزي دانشگاهيان دانشگاه شهركرد

کد خبر: 20298 تاریخ انتشار: 1398/01/17 08:55:21
نمایش: 91
اخبار
برگزاري ديدار نوروزي دانشگاهيان دانشگاه شهرکرد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد، ديدار نوروزي دانشگاهيان دانشگاه شهركرد روز شنبه 17فروردين1398  ساعت 10 صبح، در جوار قبور مطهر شهداي گمنام دانشگاه برگزار مي شود. 

افزودن دیدگاه