بيانات رهبر انقلاب در ديدار بسيجيان

کد خبر: 150565 تاریخ انتشار: 1402/09/09
نمایش: 109
اخبار
۵ نکته از بيانات رهبر انقلاب در ديدار بسيجيان

 
سخنان رهبر انقلاب در ديدار با بسيجيان نکات حائز اهميت فراواني داشت. از تبيين شاخصه‌هاي بسيجي بودن تا تاکيد و اصرار مجدد بر سياست‌ همه‌پرسي از ساکنان بومي فلسطين براي تشکيل دولت تا نقد دوقطبي هاي کاذب داخلي را مي‌توان از بخش‌هاي مهم سخنان رهبري در اين ديدار برشمرد. نگاهي به نکات مهم سخنان رهبر انقلاب در ديدار بسيجيان:
 ١- بسيج به مثابه يک فرهنگ و الگو؛ رهبر انقلاب در اين ديدار با تبيين اهميت ايده حضرت امام در تاسيس بسيج، وجود بسيج را «براي دفاع همه‌جانبه مادي و معنوي از هويت ملي، امنيت ايران و منافع ملت» ضروري خوانند. ايشان در بخش ديگري از سخنان شان بسيج را «يک فرهنگ» و فراتر از سازمان خواندند. نگاه کلان به بسيج و معرفي آن به عنوان يک فرهنگ و نيرويي که در عرصه‌هاي نظامي، عمراني، علمي، فرهنگي و… الگو است، حکايت از نوعي نگاه نرم افزاري به اين نهاد است. نهادي که با سبک کار و الگوي خاص خود، فراتر از نهادهاي مرسوم، نقشي در راستاي دفاع همه‌جانبه از هويت، امنيت و منافع ملي پيدا کرده‌است.

٢- شاخصه‌هاي بسيجي فراتر از عضويت و سازمان؛ رهبر انقلاب پس از تاکيد بر اينکه بسيج فرهنگ و تفکر است، عنوان کردند: «هر فردِ صاحب اين فرهنگ و تفکر ولو در سازمان بسيج نباشد،‌ يک بسيجي است…جمع کثيري از ملت بسيجي هستند بدون اينکه در سازمان بسيج عضو باشند». وسعت دادن به تفکر و فرهنگ بسيج، بدون مشروط کردن عضويت رسمي در اين نهاد، تلاش هوشمندانه رهبري براي منحصر نکردن تفکر بسيجي به قواعد نهادي و بروکراتيک و ايضا تعيين نقاط اشتراک براي بسيجيان با هر قشري که مبتني بر قواعد اين تفکر و فرهنگ، خدمت کند؛ است.
٣- تاثير طوفان‌الاقصي در «آمريکازدايي»؛ ايشان در رابطه با طرح‌هاي قديمي آمريکا براي تسلط بر منطقه، تاثير عمليات طوفان‌الاقصي بر اين طرح‌ها را اينگونه خواندند: «نشانه آشکار آمريکازدايي از منطقه، حادثه تاريخ‌ساز طوفان‌الاقصي است که اگرچه عليه رژيم صهيونيستي بود اما در جهت آمريکازدايي است؛ زيرا جدول سياست‌هاي آمريکا را در منطقه بهم ريخته و با استمرار آن، جدول سياست‌هاي آمريکا در منطقه محو خواهد شد.». رهبر انقلاب به مانند هميشه، با ديدگاهي کلان به نبرد نيروهاي مقاومت با اسرائيل و حاميان اش اشاره و سطح منازعه را از درگيري محدود به سطح استراتژيک ارتقا داده و ضمن يادآوري خطر اصلي يعني آمريکا، اين پيام را نيز صادر مي‌کنند که نبرد محور مقاومت با اسرائيل، عملا نفوذ و طرح‌هاي آمريکا در منطقه را نيز بر هم مي ريزد.
۴- راهبرد همه‌پرسي، سياست ثابت ايران براي مسئله فلسطين؛ رهبر انقلاب با ابراز اميدواري براي تاسيس دولت فلسطيني، با رد ادعاي غرب مبني بر تلاش ايران براي نابودي يهوديان، تعيين تکليف کشور فلسطين را مبتني بر راهبرد عقلاني و دائمي جمهوري‌اسلامي مبني بر «همه‌پرسي از همه فلسطيني ها» عنوان کردند. تاکيد بر اين راهبرد در عين پاسخ صريح به شائبه تلاش جمهوري اسلامي براي نابودي يهوديان، در زمان کنوني حائز اهميت است، چرا که غرب درصدد القاي يهودستيزي در موضوع فلسطين و اسرائيل است و موضوع جعلي بودن اين رژيم و تن ندادن به همه‌پرسي را پشت آن مخفي مي کند.

۵- پرهيز از دوقطبي هاي کاذب و حفظ انسجام داخلي؛ تاکيد رهبر انقلاب بر حفظ انسجام ملي همواره در سال‌هاي اخير پررنگ بوده‌است. ايشان با نقد «دوقطبي سازي کاذب»، از اشتراک حول اصول و نهي بسيجيان و عموم مردم از افتادن به دام «دودستگي» سخن گفتند. نگاه رهبري به حفظ انسجام و اتحاد در بين همه اقشار و پرهيز از دوقطبي، نگاهي دلسوزانه و پدرانه و در عين حال جامعه شناسانه نيز هست چرا که دوقطبي و دسته‌بندي‌هاي کاذب، شديدترين ضربه را به اتحاد و انسجام ملي مي زند.

 

افزودن دیدگاه