بيانيه رِييس دانشگاه در حمايت از عمليات مردم مظلوم فلسطين عليه اشغال و ظلم.

کد خبر: 140552 تاریخ انتشار: 1402/07/16
نمایش: 94
اخبار

افزودن دیدگاه