برگزاري اردوي فرهنگي پايگاه بسيج كاركنان

کد خبر: 140545 تاریخ انتشار: 1402/05/25 14:15:15
نمایش: 23
اخبار
برگزاري اردوي فرهنگي پايگاه بسيج كاركنان احتراماً، ضمن تسليت ايام عزاداري آقا ابا عبدالله الحسين ع ، به استحضار مي رساند پايگاه ب سيج كاركنان دانشگاه در راستاي فعاليت هاي فرهنگي و برگزاري حلقه هاي صالحين، در نظر دارد اردوي فرهنگي - تربيتي در اطراف سامان را در روز دو شنبه 30 مرداد، ويژه كليه اعضاي بسيجي برگزار نمايد، لذا بدينوسيله از همه همكاران دعوت مي‌شود جهت ثبت نام و شركت در اردو به اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه كنند. زمان ثبت نام: تا روز شنبه 05/28 / 1402 زمان حركت: دو شنبه ساعت 8 صبح از مقابل ساختمان دانشكده كشاورزي ضمناً براي ثبت نام مبلغ 20000 ريال جهت بيمه دريافت مي‌گردد. پايگاه بسيج امام علي عليه السلام كاركنان دانشگاه شهركرد

افزودن دیدگاه