پياده روي همگاني به مناسبت دهه مبارک فجر چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 از مقابل سردرب اصلي دانشگاه

کد خبر: 120530 تاریخ انتشار: 1401/11/18 14:07:09
نمایش: 175
اخبار
پياده روي همگاني به مناسبت دهه مبارک فجر چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 از مقابل سردرب اصلي دانشگاه.

افزودن دیدگاه