تا بسيجي هست..

کد خبر: 10290 تاریخ انتشار: 1397/09/11 03:19:46
نمایش: 139
اخبار

 
جنگ زد نعره ولي پنجره ه ها را بستيد
به غنائم که رسيديم به ما پيوستيد
دلتان رنگ حرم دارد و رغبت به حرام
هر چه گفتيم جنگ آمده گوشي نشنيد
گرچه از رشته ي تسبيح رسن ميبافيد
خوب بر پيکره‌ي خويش کفن ميبافيد
تا بسيجي به تن زخمي خود جان دارد
مرز اسلام در اين ملک نگهبان دارد
تا بسيجي ست علي يکه و تنها نشود
بسته ي فتنه ي انواع رسن ها نشود
 

افزودن دیدگاه