تاکید رهبری به مدیریت فضای مجازی

تاکید رهبری به مدیریت فضای مجازی:
* تلاش دستگاههای جاسوسی برخی کشورها و از همه بدتر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بی رونق کردن انتخابات
* القا بی اثر بودن رای مردم در بهبود اوضاع و دلسرد کردن آنها، متهم کردن برگزارکنندگان به مهندسی انتخابات، متهم کردن شورای نگهبان 
* استفاده حداکثری دشمنان از فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و از رونق انداختن انتخابات
* همه کشورهای دنیا، برفضای مجازی اِعمال مدیریت می‌کنند اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ‌وجه افتخار ندارد.
* تاکید بر مدیریت فضای مجازی
* در اختیار قرار ندادن فضای مجازی به دشمن که بتواند علیه کشور و ملت توطئه کند.